Jeśli chodzi o sprowadzanie zwłok z zagranicy, czyli międzynarodowy transport zmarłych, rodzina zmarłego musi złożyć wniosek o pozwolenie na ten transport. Owe pozwolenie uzyskuje się od starosty ze względu na miejsce, gdzie ciało osoby zmarłej ma być pochowane. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Ustawa dotycząca cmentarzy i chowania zmarłych mówi, że prawo do złożenia wniosku o sprowadzenie zwłok z zagranicy ma najbliższa rodzina zmarłego, organy wojskowe, jeżeli osoba zmarła była wojskowym, organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne, dla osób zasłużonych dla Państwa oraz społeczeństwa, a także osoby, które dobrowolnie zobowiążą się do pochowania zwłok. Dokumentami, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy, są wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok, oraz akt zgonu, stwierdzający śmierć lub jej przyczynę. Nigdy nie wiadomo, kiedy i w jakim miejscu skończy się życie nasze lub naszych bliskich.

Mając to na uwadze, warto właśnie posiadać wiedzę na temat sprowadzania zwłok z zagranicy. Niejednokrotnie bowiem słyszymy w środkach masowego przekazu o emigracjach naszych rodaków za granicę. Co bardzo przykre, słyszymy o zamachach terrorystycznych które spowodowały, że wielu naszych rodaków straciło przez to życie. Jest to niewyobrażalny cios dla najbliższych rodzin tych ludzi, mają oni wrażenie, że wraz z końcem życia najbliższych im ludzi, skończyło się ich własne życie. Później ich myśli krążą już tylko wokół tego, aby zorganizować im pogrzeb. Właśnie dlatego, na wszelki wypadek, warto wiedzieć, co należy zrobić, aby uzyskać zgodę na sprowadzenie zwłok naszych bliskich z zagranicy, aby później, już w kraju ojczystym, zorganizować zmarłemu pogrzeb i w godny sposób go pożegnać.

Zobacz też: sprowadzanie zwłok | Epitafium-przewozy.pl