W dzisiejszych czasach psychologia jest taką nauką, która występuje niemalże we wszystkich dziedzinach naszego życia. Psychologia pracy jest niezwykle szeroką odmianą psychologii, która ma swoje zastosowanie w wielu obszarach zawodowych. I tak, motywacja w pracy jest niezwykle pożądanym zjawiskiem

To właśnie dzięki motywacji pracownicy wykonują swoje obowiązki w szybszym tempie, z większą mobilizacją, zaangażowaniem, a także nie często efekty wykonywanej pracy są stanowczo bardziej zadowalające, kiedy pracownicy przejawiają właśnie zachowania związane z motywacją. Źródła motywacji są wielorakiego rodzaju – może być to motywacja nawet finansowa, czy też gwarancja, iż za dobrze wykonywane obowiązki jest szansa na objęcie wyższego stanowiska – awans. Motywacja w pracy może więc być przejawiana na wiele sposobów. To pracownicy jednak powinni również motywować siebie nawzajem, a osoby na wyższych stanowiskach powinny w odpowiedni sposób, kulturalny, wspierać i motywować osoby, za które często odpowiadają. System ocen pracowniczych również może być elementem takich działań motywacyjnych, gdyż pracownik, posiadając wiedzę, iż jest oceniany, będzie chciał wykonywać swoje obowiązki jeszcze szybciej, jeszcze dokładniej i jeszcze lepiej niż wtedy, kiedy takich ocen nie dokonywano.

Odpowiedni system ocen pracowniczych i same oceny pracownicze mogą przynieść wiele pozytywnych skutków, jednakże trzeba również uważać na to, aby pracownicy nie poczuli na sobie zbyt dużej presji i odpowiedzialności – gdyż to mogłoby przynieść odwrotne skutki.