Dostawcy produktów asfaltowych w swojej ofercie posiadają bardzo różne typy asfaltów. Dystrybutor asfaltu drogowego zobowiązany jest do oznaczania swojego produktu według normy polskiej (PN) lub też europejskiej (EN). Oferta producentów dotyczy najczęściej typów asfaltów takich jak konwencjonalne asfalty drogowe, a więc najpopularniejsze lepiszcza drogowe do mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco stosowanych do budowy nawierzchni drogowych.

Produkowane są one głównie za pomocą ciągłego utleniania pozostałości próżniowej. Aby odpowiednio dobrać typ asfaltu drogowego należy kierować się takimi kwestiami jak penetracja w 25°C, temperatura mięknienia, temperatura zapłonu, pozostała penetracja po starzeniu, wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, rozpuszczalność, temperatura łamliwości. Drugi typ asfaltu to asfalt modyfikowany polimerami. Należy on do grupy lepiszczy drogowych opracowanych z myślą o zwiększeniu trwałości nawierzchni asfaltowych i przeciwdziałaniu najczęstszym przyczynom zniszczenia – a więc odkształceniom lepkoplastycznym, które pojawiają się na drogach obciążonych ciężkim ruchem czy też spękaniom niskotemperaturowym warstw ścieralnych w okresie zimowym.

Nawierzchnie asfaltowe, w których wykorzystuje się ten typ asfaltu, są o wiele trwalsze w porównaniu z nawierzchniami wykonanymi z użyciem asfaltów drogowych i asfaltów wielorodzajowych. Kolejnym typem są tak zwane asfalty przemysłowe, a więc utleniane, Otrzymywane są one na skutek odpowiedniego przerobu pozostałości po destylacji ropy naftowej. Stosuje się je głównie jako surowiec do produkcji materiałów będących powłokami izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w budownictwie kubaturowym oraz inżynieryjnym.

Ostatni typ asfaltu – asfalt wysokomodyfikowany – powstał na skutek tego, że w komunikacji drogowej ostatnich lat pojawił się coraz większy udział maksymalnych obciążeń osi. Oznacza to, że nowe nawierzchnie drogowe muszą sprostać o wiele bardziej wymagającym warunkom niż te sprzed kilku czy kilkunastu lat. Wzrosły bowiem wymagania wobec nawierzchni na przykład pod względem wzmożenia jej odporności na koleinowanie (obciążenie osi oraz wzmożony ruch) oraz niskotemperaturowe spękania (powstające na skutek obserwowanego w ostatnich latach spadków i wzrostów temperatur dobowych i dużej różnicy między nimi).

źródło: http://www.onico-bitumen.pl/