Od czasów starożytnych rozwija się wykładniczo cały rynek nieruchomości, związane z nim gałęzie gospodarki, np. budownictwo, architektura i tak dalej. Rozwój jest nieunikniony, tak po prostu działa ludzka cywilizacja. Budownictwo wiąże się nieodłącznie z nauką, czerpie z niej, wykorzystuje wiedzę naukową i inżynierską, by tworzyć struktury coraz trwalsze, coraz śmielsze, coraz większe.

Dlatego w budownictwie ważne są takie dziedziny naukowe, jak geotechnika. Powiązać należy geotechnikę z gruntem, gdyż jego właśnie dotyczy ta dziedzina wiedzy. Więcej o geotechnice dowiecie się z www.titan.com.pl/geotechnika. Grunt to przecież ta część ziemi, na której wszystkie struktury, bez wyjątku, są usadowiane. Nie można zbudować czegokolwiek, bez uwzględnienia gruntu i gleby. To fundament w całym budownictwie i architekturze. To po gruncie stąpamy, to gruntu używamy jako podporę pod wszelakie konstrukcje. Nie sposób pominąć gruntu w rzetelnym budownictwie, inaczej ryzykuje się popełnienie poważnego błędu inżynierskiego, co w niektórych ekstremalnych przypadkach prowadzić może do uszkodzenia całej konstrukcji. Budownictwo inżynieryjne zdaje sobie z tego sprawę doskonale i obficie czerpie z nauki dotyczącej gruntów i nauk geologicznych, by zapobiec ewentualnym skutkom zignorowania tychże czynników.

Erozja dotyczy gruntu w dużej mierze, erozja wodna, powietrzna, są w świecie pełnym zanieczyszczeń bardzo silne. Inżynier może wykorzystać wiedzę o erozji na swoją korzyść, może zbudować strukturę, która opierać się będzie temu zjawisku i która przetrwa wieki. Ale musi to zrobić w szacunku do geotechniki, nie ma innej drogi.